ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9180 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1679 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.9180 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1679 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (27 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.9180 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (26 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.7501 บาท/ยูโร (อ่อนค่า 0.1679 บาท/ยูโร)