ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.246 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.246 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (27 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.246 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (26 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.119 บาท/ดอลลาร์ 
(อ่อนค่า 0.127 บาท/ดอลลาร์)