สหรัฐถอนใบอนุญาตไชนา เทเลคอมอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ

สหรัฐถอนใบอนุญาตไชนา เทเลคอมอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศ

สหรัฐถอนใบอนุญาตบริษัทไชนา เทเลคอม ธุรกิจโทรคมนาคมรายใหญ่ที่สุดของจีนด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ พร้อมให้ยุติการบริการในสหรัฐภายใน 60 วัน

 คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารของสหรัฐ(เอฟซีซี) ลงมติเมื่อวันอังคาร(26ต.ค.)เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของ บริษัทไชนา เทเลคอม อเมริกา ที่ให้บริการในสหรัฐมานานเกือบ 20 ปี โดยให้ยุติการให้บริการภายใน 60 วัน

เอฟซีซี ระบุเหตุผลในการตัดสินใจครั้งนี้ว่า ไชนา เทเลคอม อยู่ภายใต้การแสวงประโยชน์ อิทธิพล และการควบคุมโดยรัฐบาลจีน และมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกบังคับให้ปฏิบัติตามคำร้องขอของรัฐบาลจีน โดยไม่มีกระบวนการทางกฎหมายที่มากพอที่จะทำให้ได้รับการตรวจสอบความชอบธรรมผ่านระบบยุติธรรม 

นอกจากนี้  การที่รัฐบาลจีนเป็นเจ้าของและควบคุมบริษัทจะเพิ่มความเสี่ยงทั้งในแง่ความมั่นคงของชาติและการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจากเป็นโอกาสให้บริษัทและรัฐบาลจีนเข้าถึง เก็บข้อมูล และรบกวนระบบการสื่อสารในสหรัฐได้