ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.7501 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3172 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 38.7501 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3172 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (26 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 38.7501 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันจันทร์ (25 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0673 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.3172 บาท/ยูโร)