ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.119 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.034 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.119 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.034 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (26 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.119 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันจันทร์ (25 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.153 บาท/ดอลลาร์ 
(แข็งค่า 0.034 บาท/ดอลลาร์)