ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.377 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.045 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.377 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.045 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (21 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.377 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพุธ (20 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.422 บาท/ดอลลาร์ 
(แข็งค่า 0.045 บาท/ดอลลาร์)