ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.250 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.041 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 33.250 บาท/ดอลลาร์ (อ่อนค่า 0.041 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันศุกร์ (15 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.250 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (14 ต.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 33.209 บาท/ดอลลาร์ 
(อ่อนค่า 0.041 บาท/ดอลลาร์)