"ไทยสร้างไทย"ถกคนรุ่นใหม่จชต. ชูปฏิรูปกม.มั่นคง ดึงปชช.สร้างสันติภาพ

"ไทยสร้างไทย"ถกคนรุ่นใหม่จชต. ชูปฏิรูปกม.มั่นคง ดึงปชช.สร้างสันติภาพ

"ไทยสร้างไทย" ถก คนรุ่นใหม่ชายแดนใต้ "สุดารัตน์" เผยควรปฏิรูปกม.ความมั่นคง หนุน อัตลักษณ์ เสริมศก. "โภคิน" ย้ำ นโยบายสร้างอำนาจปชช. ปลดปล่อยการกดทับโดยอำนาจนิยม ซัด กฎอัยการศึก 20 ปี สร้างสันติภาพไม่ได้ ปชช.ต้องมีส่วนร่วม ถึงแก้ปัญหา รัฐราชการไม่เข้าใจบริบทความขัดแย้ง

พรรคไทยสร้างไทย นำโดย นายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมด้วยทีมงานพรรคไทยสร้างไทย ได้แก่ นายศักดิ์ณรงค์ ศิริพร ณ ราชสีมา นายเทพฤทธิ์ สีน้ำเงินและน.ส.ธิดารัตน์ ยิ่งเจริญ ร่วมประชุมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ The Patani และ Patani Baru จากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4อำเภอ ของ จ.สงขลา เรื่องนโยบายด้านสันติภาพ ความมั่นคงและเศรษฐกิจ โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย เข้าร่วมประชุมvideo conference ในครั้งนี้ด้วย

คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า ควรมีการปฏิรูปกฎหมายด้านความมั่นคงให้มีความทันสมัย โดยควรเปลี่ยนโครงสร้างให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการ นอกจากนี้ควรมีนโยบายสนับสนุนวัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์ของคนปัตตานี เช่น ยอมรับการเรียนแบบสองภาษา และควรออกนโยบายเศรษฐกิจเพื่อส่งเสริมให้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นศูนย์กลางส่งออกอาหารฮาลาลโลก

ขณะที่ นายโภคิน กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยมีนโยบายส่งเสริมประชาธิปไตย และสร้างอำนาจให้แก่ประชาชน โดยการปลดปล่อย (liberate) และสร้างอำนาจ (empower) ประชาชนโดยเฉพาะคนตัวเล็กที่ถูกกดทับโดยระบอบอำนาจนิยมและรัฐราชการ รวมถึงบริบทของสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่อยู่ภายใต้สถานการณ์กฎอัยการศึกมาไม่น้อยกว่า 20 ปี แต่ก็ยังไม่สามารถทำให้เกิดสันติภาพได้

อ่านข่าว : "ไทยสร้างไทย"จับมือคนท้องถิ่น เดินหน้าปั้นภูเก็ต แลนด์มาร์คเอเชีย

"ไทยสร้างไทย"ถกคนรุ่นใหม่จชต. ชูปฏิรูปกม.มั่นคง ดึงปชช.สร้างสันติภาพ

นายโภคิน กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า การสร้างสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะมีประสิทธิผลอย่างจริงจัง ต้องมาจากการตัดสินใจร่วมกับประชาชนเป็นหลัก ไม่ใช่จากทหารหรือระบบรัฐราชการที่ไม่เข้าใจบริบทของความขัดแย้ง และความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง และอยากให้มีความยุติธรรมและยึดหลักนิติธรรมในการใช้กฎหมายและตัดสินคดีความต่างๆ รวมทั้งต้องทำให้เกิดความรู้สึกนึกคิดที่ว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคใดก็ล้วนเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกัน พร้อมจะให้อภัยและเดินหน้าไปด้วยกัน และที่สำคัญที่สุดต้องทำให้ประชาชนและข้าราชการมีความรู้สึกและปฏิบัติต่อกันในฐานะเป็นหุ้นส่วนเพื่อสร้างประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของพวกเราและลูกหลานบนพื้นฐานของสันติวิธี