เช็คคุณสมบัติ "หญิงตั้งครรภ์" ร่วมโครงการฉีด "ซิโนฟาร์ม" 400 คน

เช็คคุณสมบัติ "หญิงตั้งครรภ์" ร่วมโครงการฉีด "ซิโนฟาร์ม" 400 คน

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ขอเชิญ "คุณแม่ตั้งครรภ์" ร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน "ซิโนฟาร์ม" 400 คน เริ่มลงทะเบียน 24 ก.ย. นี้

วันนี้ (24 ก.ย.64) "ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" ประกาศผ่านเฟซบุ๊ก  โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยระบุว่า โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมโครงการวิจัยระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการเข้ารับวัคซีน BBIBP-CorV (ซิโนฟาร์ม)ใน "หญิงตั้งครรภ์" ไทย 

 

  • ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ

 

1. วัคซีนซิโนฟาร์ม 2 โดส 
2. ตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกัน 
3. ตรวจอัลตราซาวด์ครรภ์ 
4. ไม่มีค่าใช้จ่าย 
5. รับจำนวนจำกัด 400 คน 

  • เกณฑ์การคัดเลือกอาสาสมัคร


- สตรีตั้งครรภ์เดี่ยว
- อายุมากกว่า 18 ปี
- อายุครรภ์ ณ วันที่รับวัคซีนเข็มแรก มากกว่า/เท่ากับ 12 สัปดาห์
- ไม่มีไข้ หรือประวัติไข้ หรืออาการเจ็บป่วยในช่วง 14 วันก่อนเข้ารับวัคซีน
- ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 มาก่อน
- ไม่เคยรับ "วัคซีนโควิด-19" 
- ให้ความร่วมมือในการติดตาม

ข้อมูลภายหลังการฉีดวัคซีน หลังคลอด และติดตามทารกแรกคลอดจากการสอบถามทางโทรศัพท์/SMS ได้
 

อาสาสมัครแบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยมีกำหนดการเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 

กลุ่มที่ 1  (รับ 100 ท่าน) 


- ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564
- ติดตามอาการข้างเคียงภายหลังการได้รับวัคซีน ผลลัพธ์การคลอด และอาการทารกหลังคลอดที่ระยะเวลา 90 วัน

 

กลุ่มที่ 2 (รับ 300 ท่าน) 


- ฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม
โดยรับวัคซีนเข็ม 1 ในวันที่ 6-15 ตุลาคม 2564 และติดตามอาการเช่นเดียวกับกลุ่มที่ 1
- เจาะเลือดตรวจระดับภูมิคุ้มกัน
- ตรวจอัลตราซาวด์เพื่อประเมินทารกในครรภ์ก่อนเข้ารับวัคซีนเข็มแรก และหลังรับวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ระยะเวลา 1 เดือน

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทาง >> https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSkAiZD_QMXhXW6lpuZR-8wldsVDYKBgNK3rmQrvnDvubMuQ/viewform

 

โครงการนี้ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ตามรหัสการอนุมัติโครงการ EC No. 124/2564 อนุมัติวันที่ 30 สิงหาคม 2564 

 

สอบถาม โทร. 0 2576 6404

 

เช็คคุณสมบัติ "หญิงตั้งครรภ์" ร่วมโครงการฉีด "ซิโนฟาร์ม" 400 คน