หุ้น SCI คว้างานประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 4 โครงการ 11 เมกะวัตตฺ์

หุ้น SCI   คว้างานประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 4 โครงการ 11 เมกะวัตตฺ์

SCI ได้งานประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน 4 โครงการรวม 11 เมกะวัตต์ หลังคณะกรรมการ กกพ.ประกาศรายชือผู้ชนะประมูลรวม 43 บริษัท

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) จำนวน 43 บริษัท จากที่ยื่นผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคจำนวน 169 บริษัท

 

ทั้งนี้ กำหนดลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก หรือภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2567

 

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI เปิดเผยว่า บริษัทร่วมทุนของ SCI ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 โครงการ กำลังการผลิตรวม 11 เมกะวัตต์ และมั่นใจว่าจะสามารถเดินหน้าโครงการร่วมกับเครือข่ายเกษตรกร และจัดหาวัตถุดิบที่นำมาใช้สำหรับโรงไฟฟ้าชุมชนในแต่ละพื้นที่ ตามแผนงานที่วางไว้

 

“ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับ SCI ในการขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงาน เพื่อเพิ่มสัดส่วนรายได้ประจำ (Recurring Income) ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้นในอนาคต”นายเกรียงไกรกล่าวในที่สุด