โรงสี ’เพิ่ม’ ค่าข้าว หนุนชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์เกรดเอ

กรมการข้าวดึง  112 โรงสีภาคอีสาน หนุนชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี พร้อมรับซื้อผลผลิตในราคาสูงกว่าท้องตลาด 100 บาทต่อตัน

อธิบดีกรมการข้าว อาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร ระบุ กรมฯได้ร่วมมือกับสมาคมโรงสีข้าวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และศูนย์ข้าวชุมชน ภายใต้โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวระหว่างผู้ใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ฤดูนาปี 2564/65 เพื่อส่งเสริมให้ชาวนาหันมาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้คุณภาพ หลังจากนั้นจะรับซื้อคืนในอัตราที่สูงกว่าราคาในตลาด เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ชาวนาปรับเปลี่ยนการใช้เมล็ดพันธุ์ และสามารถผลิตข้าวที่ดีมีคุณภาพ

หากชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี มีมาตรฐาน ผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพดีตามไปด้วย ซึ่งปัจจุบันข้าวหอมมะลิและข้าวเหนียว กข6 มักพบเมล็ดพันธุ์อื่นปนเพิ่มมากขึ้น

ด้านรองอธิบดีกรมการข้าว ณัฎฐกิตติ์ ของทิพย์ ระบุ  ในขณะนี้มีโรงสีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมโครงการแล้ว 112 แห่ง จาก 10 จังหวัด คือ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ขอนแก่น ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ นครราชสีมา มหาสารคาม และมุกดาหาร 

สำหรับพันธุ์ข้าวที่จะนำมาส่งเสริมในโครงการ ได้แก่ข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 กข15 และข้าวเหนียว กข6 โดยโรงสีที่เข้าร่วมโครงการ จะตรวจสอบคุณภาพและรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกจากชาวนาในราคาที่สูงขึ้นตามคุณภาพ และเพิ่มราคารับซื้อจากปกติอีก 100 บาทต่อตัน

โดยชาวนาต้องนำหลักฐานการซื้อเมล็ดพันธุ์จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมฯ หรือศูนย์ข้าวชุมชนที่ร่วมโครงการมาแสดง ซึ่งโรงสีจะคำนวณปริมาณการรับซื้อผลผลิตจากปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อและผลผลิตเฉลี่ยในแต่ละท้องที่

ปัจจุบันไทยมีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 70 ล้านไร่ ต้องการเมล็ดพันธุ์ปีละประมาณ 1 ล้านตัน แต่กรมฯผลิตได้ 1.1 แสนตัน ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์คงคลังในสต็อก 1.3 หมื่นตัน เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตนาปี 5.8 หมื่นตัน นาปรัง2.6 หมื่นตัน และรับซื้อจากแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชนและเกษตรกรนาแปลงใหญ่ จำนวน 1.3 หมื่นตัน