ปชป.มีสมาชิก 9 หมื่นราย! มากสุดในทุกพรรค-“จุรินทร์”ขอบคุณ ปชช.

ปชป.มีสมาชิก 9 หมื่นราย! มากสุดในทุกพรรค-“จุรินทร์”ขอบคุณ ปชช.

“ราเมศ” เผยข้อมูล “กกต.” พบ “ปชป.” สมาชิกพรรคมากสุด 90,780 ราย 18 สาขา “จุรินทร์” ขอบคุณ ปชช.เข้ามามีส่วนร่วม ยึด 3 สิ่งสำคัญ ซื่อสัตย์-สุจริต-ยึดมั่นประชาธิปไตย

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงรายงานข่าวที่ระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังดำเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด พบว่า มีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่จำนวน 83 พรรคการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกสูงสุด คือ 90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย ว่า

นายราเมศ กล่าวอีกว่า นายจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ขอขอบคุณประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรค มีจำนวนมากที่สุดในทุกพรรคการเมือง ส่วนเหตุที่มีตัวเลขลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการต่ออายุสมาชิกอีกเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางทะเบียน นายจุรินทร์ ย้ำกับบุคลากรของพรรคทุกภาคส่วนรณรงค์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค เพื่อร่วมในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ ร่วมสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย พรรคพร้อมยินดีรับฟังในทุกเรื่อง และนายจุรินทร์มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการรับฟังทุกความเห็น ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟังไทย หรือจุรินทร์ออนทัวร์ ที่เคลื่อนออกไปนอกพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกสัปดาห์

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงรายงานข่าวที่ระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังดำเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด พบว่า มีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่จำนวน 83 พรรคการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกสูงสุด คือ 90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย ว่า

นายราเมศ กล่าวอีกว่า นายจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ขอขอบคุณประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรค มีจำนวนมากที่สุดในทุกพรรคการเมือง ส่วนเหตุที่มีตัวเลขลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการต่ออายุสมาชิกอีกเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางทะเบียน นายจุรินทร์ ย้ำกับบุคลากรของพรรคทุกภาคส่วนรณรงค์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค เพื่อร่วมในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ ร่วมสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย พรรคพร้อมยินดีรับฟังในทุกเรื่อง และนายจุรินทร์มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการรับฟังทุกความเห็น ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟังไทย หรือจุรินทร์ออนทัวร์ ที่เคลื่อนออกไปนอกพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกสัปดาห์

เมื่อวันที่ 20 ก.ย. 2564 นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงรายงานข่าวที่ระบุถึงการตรวจสอบข้อมูลของพรรคการเมือง ที่ยื่นจดแจ้งจัดตั้งพรรคกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) โดยยังดำเนินการอยู่ ข้อมูลล่าสุด พบว่า มีพรรคการเมืองที่ดำเนินการอยู่จำนวน 83 พรรคการเมือง
พรรคประชาธิปัตย์ ที่มีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ เป็นหัวหน้าพรรค มีสมาชิกสูงสุด คือ 90,780 ราย สาขาพรรคการเมือง 18 สาขา ตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัด 312 ราย ว่า

นายราเมศ กล่าวอีกว่า นายจุรินทร์ ในฐานะหัวหน้าพรรค ขอขอบคุณประชาชนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นสมาชิกพรรค มีจำนวนมากที่สุดในทุกพรรคการเมือง ส่วนเหตุที่มีตัวเลขลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากมีสมาชิกที่อยู่ในระหว่างการต่ออายุสมาชิกอีกเป็นจำนวนมาก ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการทางทะเบียน นายจุรินทร์ ย้ำกับบุคลากรของพรรคทุกภาคส่วนรณรงค์ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับพรรค เพื่อร่วมในการขับเคลื่อนอุดมการณ์ ร่วมสะท้อนปัญหาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนนโยบาย พรรคพร้อมยินดีรับฟังในทุกเรื่อง และนายจุรินทร์มีนโยบายชัดเจนในเรื่องการรับฟังทุกความเห็น ไม่ว่าจะเป็นโครงการฟังไทย หรือจุรินทร์ออนทัวร์ ที่เคลื่อนออกไปนอกพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเป็นประจำทุกสัปดาห์