“ตาลีบัน”อนุญาต ดช.กลับไปเรียนดญ.ยังไม่รู้อนาคต

“ตาลีบัน”อนุญาต ดช.กลับไปเรียนดญ.ยังไม่รู้อนาคต

กระทรวงศึกษาธิการตาลีบันแถลงวันนี้เปิดโรงเรียนให้เด็กผู้ชาย แต่ไม่ระบุว่า เด็กผู้หญิงจะได้กลับไปเรียนเมื่อใด

กระทรวงศึกษาธิการใหม่ของตาลีบันแถลงว่า โรงเรียนประถมและมัธยมทั้งของภาครัฐและเอกชน รวมถึงโรงเรียนสอนศาสนาจะเปิดเรียนในวันนี้ (18 ก.ย.)

“ครูและนักเรียนชายทุกคนเข้าเรียนได้” โดยไม่ได้ระบุถึงเด็กผู้หญิง

ทั้งนี้ กว่าหนึ่งเดือนหลังจากตาลีบันยึดกรุงคาบูลได้ สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ยังคงปิด ขณะที่ตาลีบันพยายามเปิดเศรษฐกิจอีกครั้งและฟื้นฟูชีวิตเมืองให้กลับคืนมาเหมือนเดิมพร้อมกล่าวว่า จะไม่ใช้นโยบายเข้มงวดเหมือนรัฐบาลตาลีบันชุดก่อน ที่ห้ามเด็กผู้หญิงเรียนหนังสือ รอบนี้ตาลีบันให้คำมั่นว่าเด็กผู้หญิงเรียนได้ในห้องเรียนแยกหญิงชาย

อ่านข่าว : 'ตาลีบัน' สั่ง น.ศ.หญิงต้องสวมนิกอบ - แยกชายหญิงเข้าเรียน

ระหว่างนี้บางโรงเรียนยังดำเนินการเด็กผู้หญิงเข้าเรียนได้ถึง ป.6 นักศึกษาหญิงเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ แต่โรงเรียนมัธยมปลายสำหรับเด็กหญิงยังปิด

แม้ตาลีบันไม่ได้สั่งปิดโรงเรียนหลังยึดอำนาจได้ แต่ก็กล่าวว่าจากสถานการณ์ความมั่นคงหมายความว่า ยังเป็นไปไม่ได้ที่จะให้เด็กหญิงและผู้หญิงทำกิจกรรม