นับถอย 29 วันหลังเปิดกรุงเทพฯ อัพเดทยอดฉีดวัคซีน "2 เข็ม" ทะลุ 3 ล้านราย

นับถอย 29 วันหลังเปิดกรุงเทพฯ อัพเดทยอดฉีดวัคซีน "2 เข็ม" ทะลุ 3 ล้านราย

นับถอย 29 วันหลังเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยว 15 ต.ค. เช็คยอดฉีดวัคซีนกลุ่ม "ครบ 2 เข็ม" กทม.คืบหน้าเกิน 3 ล้านราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร(กทม.) เปิดเผยข้อมูลความคืบหน้าผลการดำเนินการให้บริการ "วัคซีนโควิด" ในพื้นที่กรุงเทพฯ ข้อมูลของวันที่ 17 ก.ย. เวลา 08.00 น.ใน 6 กลุ่มเสี่ยงเพิ่มขึ้น 78,949 โดส แบ่งเป็นดังนี้

1.กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดวัคซีน 719 โดส สะสม 613,726 โดส

2.กลุ่มผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีน 12,275 โดส สะสม 1,334,580 โดส

3.กลุ่มเจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย ฉีดวัคซีน 1,099 โดสสะสม 287,777 โดส

4.หญิงตั้งครรภ์ ฉีดวีคซีน 190 โดส สะสม 12,355 โดส

5.กลุ่มบุคคลที่มีโรคประจำตัว ฉีดวัคซีน 8,258 โดส สะสม 1,085,963 โดส

6.กลุ่มประชาชนทั่วไป 56,398 โดส สะสม 7,814,629 โดส

นับถอย 29 วันหลังเปิดกรุงเทพฯ อัพเดทยอดฉีดวัคซีน "2 เข็ม" ทะลุ 3 ล้านราย

นอกจากนี้สำนักการแพทย์ ได้สรุปยอดจำนวนผู้ที่ได้รับ "วัคซีนโควิด" รายวัน แบ่งเป็นดังนี้

เข็มที่ 1 เพิ่มเติมอยู่ที่ 16,225 ราย สะสมอยู่ที่ 7,803,484 ราย

เข็มที่ 2 เพิ่มเติมอยู่ที่ 61,268 ราย ครบ 2 เข็มสะสมอยู่ที่ 3,151,573 ราย

เข็มที่ 3 เพิ่มเติมอยู่ที่ 1,456 ราย สะสมอยู่ที่ 193,973 ราย

อ่านข่าว-ด่วน! ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 14,555 ราย เสียชีวิต 171 ราย ATK อีก 1,630 ราย
 

นับถอย 29 วันหลังเปิดกรุงเทพฯ อัพเดทยอดฉีดวัคซีน "2 เข็ม" ทะลุ 3 ล้านราย

ผู้สื่อข่าว "กรุงเทพธุรกิจ" รายงานว่า สำหรับข้อมูลตัวเลขการฉีด "วัคซีนโควิด" ให้ครบ 2 เข็มจากข้อมูลสะสมล่าสุด 3,151,573 รายนั้น กทม.มีเป้าหมายจะเร่งฉีดให้ได้ 70 % ตามทะเบียนราษฎร์ผู้มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจากจำนวน 7,699,174 คน เพื่อเตรียมความพร้อมเปิดกรุงเทพฯ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีข้อสรุปกับหน่วยงาน กทม.เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 

ดังนั้นจำนวน 70 % ของประชากรตามทะเบียนราษฎร์อยู่ที่ 5,389,421 คน ทำให้ขณะนี้ยังมียอดห่างจากเป้าหมาย 70 % อยู่ที่ 2,237,848 คน