การเงิน

ครม.โปรโมท”กุลยา”นั่งอธิบดีบัญชีกลาง โยกย้าย"ประภาศ"คุมธนารักษ์

ครม.โยกย้ายข้าราชการคลัง 7 ตำแหน่ง โดยโปรโมท”กุลยา ตันติเตมิท” นั่งแท่นอธิบดีบัญชีกลาง หลังช่วยขับเคลื่อนนโยบายเยียวยาโควิดได้เป็นอย่างดี พร้อมโยก”ประภาศ คงเอียด”จากอธิบดีบัญชีกลางไปนั่งอธิบดีธนารักษ์ คุมบริหารทรัพย์สิน และตั้ง”พรชัย ฐีระเวช”นั่งผอ.สศค.

รายงานจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการกระทรวงการคลังรวม 7 ตำแหน่ง ได้แก่ 1.นายประภาศ คงเอียด จากอธิบดีกรมบัญชีกลาง ไปเป็นอธิบดีกรมธนารักษ์ 2.นางสาวกุลยา ตันติเตมิท จากผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง

3.นายพรชัย ธีระเวช จากรองปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการ สศค. 4.นายธีรัชย์ อัตนวานิช จากที่ปรึกษาสำนักงานนโยบายหนี้สาธารณะ (สบน.) ไปเป็นรองปลัดกระทรวง 5.นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ จากผู้ตรวจราชการกระทรวง เป็นรองปลัดกระทรวง

6.นายธิบดี ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี กรมสรรพสามิต เป็นผู้ตรวจกระทรวง และ 7.นางชลิดา พันธ์กระวี ที่ปรึกษาการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการกระทรวง

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า การแต่งตั้งโยกย้ายให้นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ไปดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมบัญชีกลาง ถือว่า ได้รับการโปรโมทตำแหน่งที่รวดเร็ว หลังจากที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.)เพียง 1 ปีเท่านั้น ซึ่งปกติแล้ว ผู้ที่ดำรงแหน่งดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งอย่างน้อย 2-3 ปี ก่อนที่จะได้รับการโปรโมทไปยังหน่วยงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

ทั้งนี้ เนื่องจาก ในช่วงที่ผ่านมา นางสาวกุลยา ได้ทำงานขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดำเนินนโยบายเยียวยาประชาชนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 อาทิ คนละครึ่ง ยิ่งใช้ยิ่งได้ ช้อปดีมีคืน และมาตรการทางการคลังอื่นๆ

ส่วนกรณีการโยกย้ายนายประภาศ คงเอียด นั้น แม้หลายฝ่ายจะมองว่า ถูกโยกย้ายจากกรมใหญ่ไปกรมเล็ก คือ จากบัญชีกลางไปกรมธนารักษ์ แต่หากมองในเชิงการบริหารจัดการทรัพย์สิน ซึ่งถือเป็นภารกิจสำคัญในการหารายได้เข้าประเทศของกรมธนารักษ์ การโยกย้ายจากกรมใหญ่ไปกรมเล็ก ก็ไม่ถือว่า เป็นการลงโทษแต่อย่างใด