ผู้ประกันตน ม. 40 ชำระเงินสมทบ ผ่าน 'Shopee' ได้แล้ววันนี้

ผู้ประกันตน ม. 40 ชำระเงินสมทบ ผ่าน 'Shopee' ได้แล้ววันนี้

สำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) เพิ่มช่องทางให้บริการชำระเงินสมทบ 'ผู้ประกันตน ม. 40' ผ่าน Application 'Shopee' ได้แล้ววันนี้

วันนี้ (27 ส.ค. 64) นางสาวลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมมือกับ ‘ShopeePay’ (ช้อปปี้เพย์) ผู้ให้บริการด้านการชำระผ่าน Mobile Wallet เพิ่มช่องการให้บริการรับชำระเงินกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทาง ผ่านแอปพลิเคชั่น ‘Shopee’ (ช้อปปี้) พร้อมเปิดให้บริการแล้ว

  • ขั้นตอนการชำระผ่าน Shopee "ผู้ประกันตน ม.40"

1. ผู้ประกันตนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น Shopee 

2. “Top-up Bill & Movies”

3. แล้วไปที่เมนู “บิลประกัน และประกันสังคม”

4. จากนั้นเลือกเมนู “ประกันสังคมมาตรา 40”

ผู้ประกันตนก็สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติม (ถ้ามี) งวดเดือนปัจจุบัน และชำระเงินสมทบงวดเดือนล่วงหน้าไม่เกิน 12 งวดเดือน รวมชำระเงินสมทบ ได้ไม่เกิน 13 งวดเดือน กรณีเงินสมทบเพิ่มเติมชำระได้ไม่เกินละ 1,000 บาท และไม่สามารถชำระเงินสมทบและเงินสมทบเพิ่มเติมงวดเดือนย้อนหลังได้ พร้อมฟรีค่าธรรมเนียม

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ได้ด้วยตนเองบนเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม https://www.sso.go.th/erc ในวันถัดไปจากวันที่ชำระเงินตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ประกันตน สามารถติดต่อสอบถามการสมัครใช้บริการหรือแจ้งปัญหาได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ของบริษัทฯ ผ่าน Call Center เบอร์โทรศัพท์ 02-017-8399 e-mail : [email protected] และกรอกแบบฟอร์มเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับที่ https://help.shopee.co.th/s/contactusform

หากผู้ประกันตนตามมาตรา 40 มีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 1506 ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ