รัฐงัด 4 มาตรการแก้ราคาลำไยภาคเหนือตกต่ำ

รัฐงัด 4 มาตรการแก้ราคาลำไยภาคเหนือตกต่ำ

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) กรมการค้าภายใน เร่งแก้ไขราคาลำไยตกต่ำ หลังชาวสวนลำไยภาคเหนือร้องช่วยเหลือ งัด 4 มาตรการหาตลาด อุดหนุนค่าบริหารจัดการและส่งออก ดึงราคา

อธิบดีกรมการค้าภายใน วัฒนศักย์ เสือเอี่ยม ระบุ กรณีชาวสวนลำไยใน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ กำลังเดือดร้อนอย่างหนักจากราคาลำไยตกต่ำ และพบปัญหาบริษัทขนส่งเอกชนรวมทั้งไปรษณีย์ไทยงดให้บริการขนส่งผลไม้เปลือกอ่อนในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 นั้น กรมการค้าภายใน ขอชี้แจงว่าเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้จีนซึ่งเป็นผู้นำเข้าลำไยจากไทยรายใหญ่ ได้ชะลอการสั่งซื้อเพราะการบริโภคในประเทศปลายทางลดลง และหันสั่งซื้อจากประเทศเวียดนามเพิ่มขึ้นแทนไทย โดยมูลค่าการส่งออกลำไยอบแห้งของไทยไปตลาดต่างประเทศ ตั้งแต่เดือนม.ค.-ก.ค. 2564 มีมูลค่าลดลง 29.49% และในเดือนก.ค. 2564 ลดลง 17% ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยได้รับผลกระทบ

ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้ปลูกลำไย กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาตามมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ดังนี้ 1.มาตรการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านตลาดรองรับในประเทศ โดยรับซื้อผ่านสัญญาข้อตกลงระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ตลาดกลางสินค้าเกษตร เพื่อจำหน่ายผ่าน ร้านธงฟ้า รถโมบายผลไม้ และสถานีบริการน้ำมัน จำนวน 1,028 สาขา รวมปริมาณ 8 หมื่นตัน และสนับสนุนค่าบริหารจัดการในการรวบรวมและกระจายผลผลิตลำไยให้แก่จังหวัดแหล่งผลิตลำไยรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ในอัตรา 3 บาทต่อกิโลกรัม รวม 6 จังหวัด ปริมาณกว่า 15,764 ตัน

2. รับซื้อผลผลิตลำไยรูดร่วง ในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดมาก ซึ่งเกษตรกรประสบปัญหาไม่มีช่องทางการตลาด รวมปริมาณรับซื้อ 3,000 ตัน 3. มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลำไย (รูดร่วง) เพิ่มเติมจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้ดำเนินโดยเชื่อมโยงเข้าสู่โรงงานแปรรูปรวมปริมาณ 5,600 ตัน และ 4. ด้านการขนส่งได้ร่วมกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้สนับสนุนกล่องบรรจุผลไม้และค่าขนส่งฟรี รวม 200,000 กล่อง ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกผลไม้และผู้ประกอบการ online

นอกจากนี้ ภายใต้มาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ยังได้สนับสนุนค่าบริหารจัดการผลักดันส่งออกผลไม้กิโลกรัมละ 5 บาท เป้าหมาย 60,000 ตัน ในการเป็นเครื่องมือแก้ปัญหาในช่วงสถานการณ์โควิดที่ความต้องการบริโภคลดลงทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย