ดีพร้อมช่วย SME เพิ่มมูลค่าศก. 750 ล้านบาท

ดีพร้อมช่วย SME เพิ่มมูลค่าศก. 750 ล้านบาท

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ณัฐพล รังสิตพล ระบุ ดีพร้อมได้เร่งดำเนินมาตรการ ‘พร้อมสู้ อยู่ได้ ไปรอด’ ภายใต้นโยบายโควิด 2.0 ช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศ โดยยกระดับกระบวนการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 หรือ ศูนย์ ITC 4.0 โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมในแต่ละพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เช่น เกษตรแปรรูป อาหาร และสมุนไพร โดยผลการดำเนินงานของศูนย์ ITC 4.0 ในช่วงที่ผ่านมา พบมีผู้ประกอบการมาใช้บริการแล้ว 26,557 ราย รวม 8,766 ธุรกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 750 ล้านบาท