กนอ.เล็งเปิดเอกชนร่วมทุน 'มาบตาพุด’ เฟส 3 ช่วงที่ 2

กนอ.เล็งเปิดเอกชนร่วมทุน 'มาบตาพุด’ เฟส 3 ช่วงที่ 2

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ กนอ. วีริศ อัมระปาล ระบุ กนอ.เปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ช่วงที่ 2 เพื่อนำไปประกอบการจัดทำเอกสารการคัดเลือกเอกชนร่วมทุนก่อสร้าง คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนได้ปลายปี 2564 จากนั้นกำหนดคัดเลือกและลงนามสัญญาร่วมทุนเดือน ต.ค. 2565 และจะเริ่มก่อสร้างในปี 2567 โดยพร้อมเปิดดำเนินการได้ในปี 2569