‘เยอรมนี’ ระดมฉีด ‘วัคซีนโควิดเข็ม 3’ กลุ่มเสี่ยง ก.ย. เมินเสียงค้าน WHO

‘เยอรมนี’ ระดมฉีด ‘วัคซีนโควิดเข็ม 3’ กลุ่มเสี่ยง ก.ย. เมินเสียงค้าน WHO

กระทรวงสาธารณสุขเยอรมนีประกาศ แผนระดมฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง และเปราะบาง เมินข้อเรียกร้อง WHO  ที่ต้องการให้นานาชาติระงับโครงการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 เป็นการชั่วคราว

กระทรวงสาธารณสุขเยอรมนี ระบุว่า แผนฉีดวัคซีนโควิด-19 กระตุ้นภูมิคุ้มกันในเดือนก.ย.นี้ เป็นไปเพื่อรับรองว่าประชากรในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงจะมีภูมิคุ้มกันเพียงพอ

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงว่า ประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ ผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้สูงอายุ และผู้อาศัยในบ้านพักคนชรา

ก่อนหน้านี้ ดร.ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอนามัยโลก (WHO) เรียกร้องให้นานาชาติระงับโครงการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 เข็มที่ 3 อย่างน้อยเป็นเวลา 2 เดือน เพื่อให้ WHO บรรลุเป้าในการฉีดวัคซีนให้แก่ประชากร 10% ของทุกประเทศภายในสิ้นเดือน ก.ย. โดยขณะที่ประชากรในประเทศยากจนยังคงไม่ได้รับการฉีดวัคซีน

อย่างไรก็ตาม WHO ยังระบุว่า อาจมีการขยายเวลาระงับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 มากกว่า 2 เดือน หากการฉีดวัคซีนในประเทศที่มีอัตราการฉีดต่ำยังคงไม่เพิ่มขึ้น