'ไพบูลย์' ยัน 'กมธ.แก้รธน.' ทำงานตามหลักนิติบัญญัติ - ไม่มีเหตุฟ้องเอาผิด

'ไพบูลย์' ยัน 'กมธ.แก้รธน.' ทำงานตามหลักนิติบัญญัติ - ไม่มีเหตุฟ้องเอาผิด

"ปธ.กมธ.แก้รธน." หยัน "สมชัย" ไม่รู้จริงงานนิติบัญญัติ ชี้กมธ.ทำงานภายใต้กรอบข้อบังคับ- รธน. ยกหลักการข้อ 124 ย้ำ แปรญัตติเพิ่มมาตรา-เติมเนื้อหาให้เกี่ยวเนื่องกับหลักการได้

       นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่....) พ.ศ.... แก้ไขมาตรา 83 และมาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ยืนยันต่อการเดินหน้าพิจารณาแก้ไขเนื้อหาตามที่มีสมาชิกรัฐสภาเสนอคำแปรญัตติ โดยไม่กังวลต่อความเห็นของนายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองและการพัฒนา มหาวิทยาลัยรังสิต ซึ่งระบุว่าการทำหน้าที่ของกมธ.ฯ นั้นขัดต่อหลักนิติบัญญัติ หากแก้ไขเนื้อหา โดยนำบทบัญญัติที่รัฐสภาตีตกในชั้นรับหลักการกลับมาพิจารณา พร้อมยืนยันว่าการทำหน้าที่ของกมธ.ฯ ยึดรัฐธรรมนูญ มาตรา 157 ว่าด้วยการประชุมร่วมรัฐสภาที่ต้องยึดข้อบังคับการประชุม ประกอบกับข้อบังคับการประชุมรัฐสภา ข้อ 124วรรคท้าย ซึ่งกำหนดให้กมธ. พิจารณาคำแปรญัตติ ที่สามารถเพิ่มมาตราขึ้นใหม่ หรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราเดิม ต้องไม่ขัดกับหลักการแห่งร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม เว้นแต่การแก้ไขเพิ่มเติมมาตราที่เกี่ยวเนื่องกับหลักการนั้น ซึ่งหลักการของเนื้อหา คือ การปรับจำนวน ส.ส.​ให้มี 500 คน แบ่งเป็นส.ส.เขต 400 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คนและให้มีบัตรเลือกตั้ง2 ใบ ดังนั้นการทำงานของกมธ.ฯ ต้องพิจารณาบนเงื่อนไขดังกล่าว และเขียนรัฐธรรมนูญให้ไม่มีปัญหา
       “คุณสมชัยแสดงความเห็นด้วยความไม่รู้จริง ไม่เคยทำงานในฝ่ายนิติบัญญัติ และเป็นเพียงอดีตผู้สมัครส.ส. เท่านั้น จึงไม่เข้าใจในกระบวนการที่กมธ. ดำเนินการ อีกทั้งกรณีที่แปลความว่า ห้ามนำข้อความที่รัฐสภาตีตกไปแล้ว กลับมาพิจารณาอีก ข้อเท็จจริงไม่มีข้อบังคับใดกำหนดห้ามไว้ ดังนั้นการเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกที่ขอแก้ไขซึ่งอาจนำเนื้อความที่คล้ายหรือใกล้เคียงกันมา ถือเป็นสิทธิที่ทำได้ตามข้อบังคับข้อที่ 124 ขณะเดียวกันที่อ้างว่าข้อบังคับการประชุม ข้อที่ 41 ห้ามนำญัตติที่ตกไปแล้วกลับมาพิจารณาอีกในสมัยประชุม เทียบเคียงนั้นเป็นเรื่องไม่เกี่ยวกัน เพราะการเสนอคำแปรญัตติของสมาชิกรัฐสภา นั้น เป็นไปตามข้อบังคับที่ 124” นายไพบูลย์ กล่าว
       นายไพบูลย์ กล่าวด้วยยืนยันด้วยว่า กมธ.ฯ จะเดินหน้าทำงานตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับการประชุมรัฐสภากำหนด ทั้งนี้ในการประชุมครั้งถัดไป จะเข้าสู่การพิจารณาลงรายมาตรา 
       เมื่อถามว่านายสมชัย ชี้ช่องให้พรรคการเมืองฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่ากมธ. ทำผิดหลักนิติบัญญัติ นายไพบูลย์ กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ กำหนดช่องทางที่ให้สมาชิกรัฐสภายื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เฉพาะกรณีที่เข้าข่ายมาตรา 256(8) เท่านั้น แต่เรื่องระบบเลือกตั้งไม่เกี่ยว อย่างไรก็ดีตนมองว่าสิ่งที่กมธ. ดำเนินนั้น ยึดตามหลักการนิติบัญญัติ เพราะทำงานภายใต้ข้อบังคับรัฐสภาและรัฐธรรมนูญ จึงเชื่อว่าไม่มีประเด็นใดที่นำไปสู่การฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้ในอนาคต.