จับตาประชุมก.ตร. 'บิ๊กโจ๊ก'สไลด์คั่ว 'ผช.ผบ.ตร.'หรือขึ้น'รองผบ.ตร.'

จับตาประชุมก.ตร. 'บิ๊กโจ๊ก'สไลด์คั่ว 'ผช.ผบ.ตร.'หรือขึ้น'รองผบ.ตร.'

"นายกฯ" นำถก "ก.ตร.-ก.ต.ช." พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจประจำปี จับตา "บิ๊กโจ๊ก" สไลด์นั่ง "ผช.ผบ.ตร." หรือขึ้นคั่ว "รองผบ.ตร."

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุม .ตร. ครั้งที่ 8/2564 ผ่านระบบวิดิโอคอนเฟอเรนซ์ จากทำเนียบรัฐบาลไปยังห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

ทั้งนี้มีรายงานว่า วาระที่น่าสนใจคือ เรื่องที่พล ตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ที่ปรึกษา(สบ9) ขอให้ .ตร.ยกเลิกเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา(สบ9) ตามมติ .ตร.ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 12 ..64 ซึ่งกำหนดตำแหน่งที่ปรึกษา(สบ9) ของ พันตำรวจโท สุรเชษฐ์ เป็นตำแหน่งเฉพาะตัว เพื่อให้ .ตร. ชี้ชัดว่าตำแหน่งที่ปรึกษา (สบ9) ที่ครองอยู่ สามารถสไลด์ไปนั่งผู้ช่วย ผบ.ตร. หรือ เลื่อนขึ้น รอง ผบ.ตร. ได้หรือไม่

นอกจากนี้ยังมีวาระที่น่าสนใจ อาทิ การขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายในห้วงที่มิได้ปฏิบัติราชการใช้แก่ข้าราชการตำรวจ จำนวน 27 ราย, ร่างประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจ .. …,การกำหนดตำแหน่งนายแพทย์ (สบ7) และทันตแพทย์ (สบ6) ในสังกัด รพ.ตร.,การกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจเพื่อทำหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ และเรื่อง อื่นๆ

จากนั้นเวลา 14.30 . นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม ... ครั้งที่ 5/2564 พิจารณาอนุมัติจำนวนตำแหน่งตามที่ .ตร. เสนอ เพื่อใช้การประชุมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับรองผบ.ตร.-ผบก.วาระประจำปี 2564 ต่อไป