5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ GPSC แชมป์ 2.6 พันล้าน

5 อันดับหุ้นซื้อขายสูงสุดวันนี้ GPSC แชมป์ 2.6 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รายงาน 5 หุ้นมูลค่าซื้อขายสูงสุดวันนี้ GPSC วอลุ่ม 2.6 พันล้าน รองลงมา GULF 2.1 พันล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รายงานข้อมูลหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุดวันที่ 4 ส.ค.2564 โดยพบว่าหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด ได้แก่

1. GPSC มูลค่า 2,635.69 ล้านบาท ราคาปิดที่ 81.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท หรือ 4.49%

2. GULF มูลค่า 2,166.94 ล้านบาท ราคาปิดที่ 36.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท หรือ 6.67%

3. 7UP มูลค่า 2,053.36 ล้านบาท ราคาปิดที่ 1.78 บาท ลดลง 0.76 บาท หรือ 29.92%

4. SNNP มูลค่า 1,987.49 ล้านบาท ราคาปิดที่ 12.80 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท หรือ 8.47%

5. PTT มูลค่า 1,822.16 ล้านบาท ราคาปิดที่ 35.00 บาท ลดลง 0.25 บาท หรือ 0.71%

ขณะที่หุ้นราคาเพิ่มขึ้นสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. NCAP เพิ่มขึ้น 20.00% หรือ 2.00 บาท ปิดที่ 12.00 บาท 

2. MATCH เพิ่มขึ้น 12.99% หรือ 0.20 บาท ปิดที่ 1.74 บาท

3. NKI เพิ่มขึ้น 12.50% หรือ 6.00 บาท ปิดที่ 54.00 บาท 

4. MIDA เพิ่มขึ้น 10.00% หรือ 0.05 บาท ปิดที่ 0.55 บาท 

5. AH เพิ่มขึ้น 9.55% หรือ 2.10 บาท ปิดที่ 24.10 บาท

ส่วนหุ้นที่ราคาลดลงต่ำสุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1. 7UP ลดลง 29.92% หรือ 0.76 บาท ปิดที่ 1.78 บาท 

2. THG ลดลง 8.13% หรือ 2.50 บาท ปิดที่ 28.25 บาท

3. CCET ลดลง 7.01% หรือ 0.22 บาท ปิดที่ 2.92 บาท

4. HTECH ลดลง 6.85% หรือ 0.50 บาท ปิดที่ 6.80 บาท

5. WIN ลดลง 4.94% หรือ 0.04 บาท ปิดที่ 0.77 บาท