รฟท.เปิดบริการ ‘สายสีแดง’ ฟรี 3 เดือน

รฟท.เปิดบริการ ‘สายสีแดง’ ฟรี 3 เดือน

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชันให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรี 3 เดือน ตั้งแต่ ส.ค.-ต.ค.ก่อนจะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือน พ.ย.

‘การรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดบริการรถไฟชานเมืองสายสีแดง ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชันให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรี 3 เดือน ตั้งแต่ ส.ค.-ต.ค.ก่อนจะเริ่มให้บริการเชิงพาณิชย์ในเดือน พ.ย.’


นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชันในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบวิดีโอ คอนเฟอร์เรนซ์ จากตึกภักดีบดินทร์ ทำเนียบรัฐบาล

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ระบุ จากนโยบายและการผลักดันการลงทุนพัฒนาระบบคมนาคมทางรางให้เป็นระบบขนส่งหลักของประเทศ เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ อำนวยความสะดวกประชาชนและกระจายความเจริญไปยังพื้นที่ต่างๆ ของประเทศนั้น รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เป็นหนึ่งในโครงการลงทุนทางรางขนาดใหญ่ที่รัฐบาลผลักดันมาโดยต่อเนื่อง นอกจากจะเป็นทางเลือกให้ประชาชนสามารถเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่ปริมณฑล และทั่วทุกภูมิภาคของประเทศได้โดยสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยแล้ว ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมโอกาสด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทาง

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้ยังอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การให้บริการช่วงทดลองจะจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 50% ของความจุ หรือให้บริการ 550 คน/ขบวน จากความจุ 100% ของ 1 ขบวน 4 โบกี้อยู่ที่1,100 คน/ขบวน โดยหากมีความต้องการใช้บริการสูงจะใช้รูปแบบการเพิ่มโบกี้ต่อไปสำหรับรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงที่กำลังจะเปิดทดลองให้บริการ โดยไม่เก็บค่าโดยสาร 3 เดือนหลังจากนั้นจะเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบในเดือน พ.ย.เป็นต้นไป เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีที่สุดในอัตราค่าโดยสารที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยคิดค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 12 บาท และค่าโดยสารสูงสุด 42 บาท

แบ่งเป็น 2 เส้นทาง ได้แก่ สีแดงเข้ม ช่วงบางซื่อ-รังสิตระยะทาง 26 กม. มี 10 สถานี ได้แก่ สถานีกลางบางซื่อ,สถานีจตุจักร, สถานีวัดเสมียนนารี,สถานีบางเขน, สถานีทุ่งสองห้อง, สถานีหลักสี่, สถานีการเคหะ, สถานีดอนเมือง, สถานีหลักหก และสถานีรังสิต ใช้เวลาเดินทาง 25 นาที และสีแดงอ่อน ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ระยะทาง 15 กม. มี 3 สถานี ได้แก่ สถานีบางซ่อน, สถานีบางบำหรุ และสถานีตลิ่งชัน ใช้เวลาเดินทาง 15 นาที ซึ่งทั้ง 2 เส้นทางยังมีส่วนต่อขยายอีกในอนาคต

นอกจากนี้ เพื่อแยกโซนกับผู้มารับวัคซีน ณ สถานีกลางบางซื่อที่ปัจจุบันเป็นศูนย์ฉีดวัคซีนกลางนั้น รฟท.จะจัดให้ผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดงใช้บริการได้เฉพาะประตู 1 ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเท่านั้น ส่วนประชาชนผู้มารับวัคซีนจะใช้บริการ ประตู 2,3 และ 4 และเพื่อความสะดวกประชาชนสามารถใช้อุโมงค์ทางเชื่อมระหว่างสถานีกลางบางซื่อกับรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (MRT) ซึ่งขณะนี้พร้อมเปิดให้บริการแล้วได้อีกด้วย