'กมธ.ก้าวไกล' จ่อค้าน ตั้งคณะทำงานใน 'กมธ.แก้รธน.'

'กมธ.ก้าวไกล' จ่อค้าน ตั้งคณะทำงานใน 'กมธ.แก้รธน.'

"ธีรัจชัย" เผย เตรียมค้าน ข้อเสนอ "ไพบูลย์" ตั้งคณะทำงานทำเนื้อหาแก้รธน. ชี้เป็นเหลี่ยมการเมือง ต้องการมุบมิบเขียนกติกาเอื้อ 2พรรคใหญ่

       นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับที่...) พ.ศ.... แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และ มาตรา 91 ว่าด้วยระบบเลือกตั้ง รัฐสภา คนที่หก กล่าวถึงการนัดประชุมกมธ.ฯ ในวันที่ 4 สิงหาคม เพื่อพิจารณาเนื้อหา ว่า ตนขอคัดค้านข้อเสนอของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานกมธ.ฯ ที่จะให้ตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำเนื้อหาตามคำแปรญัตติ เบื้องต้นเชื่อว่าคณะทำงานดังกล่าวจะถูกตั้งขึ้นเพื่อรวบรัดการทำงานและปิดปากการแสดงความคิดเห็น ถกเถียง อย่างรอบด้านของฝ่ายต่างๆ ในชั้นกรรมาธิการ

       “เมื่อรัฐสภาตั้งกมธ.ฯ แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องตั้งคณะทำงาน เพื่อแยกไปทำงาน ควรให้ กมธ. ได้ทำหน้าที่แสดงความเห็น อภิปราย และถกเถียงในรายละเอียดให้รอบด้าน อีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้มีเพียง 2 มาตรา จึงควรใช้กมธ. พิจารณา และผมมองว่าการเสนอตั้งคณะทำงานนั้น คือเหลี่ยมทางการเมือง เพื่อเปิดโอกาสให้มีบางคนที่เป็นฝ่ายรัฐบาล ทำมุบมิบ เขียนกติกาที่เอื้อประโยชน์ของพรรคการเมืองใหญ่ 2 พรรค ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน แทนการกำหนดกติกาที่เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และเพื่อประโยชน์ประชาชน” นายธีรัจชัย กล่าว

       รองประธานกมธ.ฯ คนที่ หก กล่าวด้วยว่า ความพยายามเอาเปรียบทางการเมือง คือ การตอกย้ำว่าต้องการสืบทอดอำนาจและผลประโยชน์ของพรรคใหญ่ ทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน   ดังนั้นกมธ.ซีกพรรคก้าวไกลจะคัดค้านเรื่องดังกล่าว แม้หากใช้เสียงลงมติจะแพ้ แต่เชื่อว่าจะได้เสียงของความชอบธรรม นอกจากนั้นยังมีประเด็นที่ต้องโต้แย้ง คือ การเสนอคำแปรญัตติของพรรคพลังประชารัฐและพรรคเพื่อไทย ที่เสนอเนื้อหาซึ่งรัฐสภาลงมติไม่รับหลักการเข้าสู่การพิจารณา แม้จะอ้างว่าการแปรญัตติเนื้อหาอื่นที่เกี่ยวข้อง ทำได้ตามข้อบังคับการประชุม แต่ต้องไม่ใช่ตีความเพื่อทำทุกอย่างที่ต้องการ ตามอำเภอใจ ส่วนตัวมองว่าการเสนอคำแปรญัตติที่รัฐสภาไม่รับหลักการ คือสิ่งไม่ถูกต้อง และเป็นการเล่นเกมทางการเมือง ที่พยายามสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองแบบตามอำเภอใจ และสร้างผลเสียหายต่อหลักนิติธรรมของบ้านเมือง