ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1200-1210 บาท/100กก.

ข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน 1200-1210 บาท/100กก.

รายงานราคาข้าวขายส่งตลาดกรุงเทพฯ (สมาคมโรงสีข้าวไทย) ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

  • ข้าวมาตรฐานส่งออก ราคาไม่รวมกระสอบ

                ชนิดข้าว                                   บาท/100 กก.

ข้าวหอมมะลิจังหวัด (63/64)                                -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (61/62)                       -

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (62/63)                 2100-2250

ข้าวหอมมะลิ 100% ชั้น 2 (63/64)            1750-2000

ปลายข้าวหอมมะลิ (62/63)                               1200

ปลายข้าวหอมมะลิ (63/64)                        1220-1230

ข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)

      (ตลาดเงียบ การซื้อขายน้อย)                     1600-1620

ปลายข้าวหอมปทุมธานี (ยิงสี)                            1160

ข้าวขาว 100% ชั้น 2                                         -

ข้าวขาว 5%                                            1170-1180

ปลายข้าวขาวเอวันเลิศ                                   1000-1050

ปลายข้าวขาวซีวัน                                         920-950

รำข้าวขาว (ก.ก.)                                        9.70-10.20

ที่มา: สมาคมโรงสีข้าวไทย

162764356164

แท็กที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจข้าวนึ่ง 100% สีอ่อน