ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 61.45บาท/กก. สงขลา 61.20บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 61.45บาท/กก. สงขลา 61.20บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

    ชนิด    (บาท/กก.)       เดือนสิงหาคม 2564    เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน                กรุงเทพฯ   สงขลา     กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                             61.45     61.20      61.65    61.40

ชั้น 2                             60.85     60.60      61.05    60.80

ชั้น 3                             60.30     60.05      60.50    60.25

ชั้น 4                             60.00     59.75      60.20    59.95

ชั้น 5                             59.55     59.30      59.75    59.50

ยางแท่ง

STR5L                         55.50      55.25      55.70    55.45

STR20                        55.30      55.05      55.50    55.25

น้ำยางข้น 60%             39.90      39.65      40.10    39.85

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162763943286