ด่วน! 4 ส.ค.นี้ 'สปส.'โอนเงินเข้าพร้อมเพย์เยียวยานายจ้าง -ลูกจ้าง 'ม.33' ใน 10 จ.

ด่วน! 4 ส.ค.นี้ 'สปส.'โอนเงินเข้าพร้อมเพย์เยียวยานายจ้าง -ลูกจ้าง 'ม.33' ใน 10 จ.

รมว.แรงงาน เผย 'สปส.' เตรียมโอนเงินเข้าพร้อมเพย์ ให้นายจ้าง -ลูกจ้าง 'ม.33' ใน 10 จังหวัดพื้นที่เสี่ยง 9 กิจการ ในวันที่ 4 ส.ค.นี้

ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีมาตรการจ่าย เงินเยียวยา ให้กลุ่มแรงงานและผู้ประกอบการตามมาตรการบรรเทาผลกระทบโควิด-19

ที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา

ใน 9 ประเภทกิจการ ได้แก่ กิจการก่อสร้าง กิจการที่พักแรมบริการด้านอาหาร กิจกรรมศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ กิจกรรมบริการด้านอื่น ๆ สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า สาขาขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ สาขากิจกรรมการบริหารและบริการสนับสนุน สาขากิจกรรมวิชาชีพ วิทยาศาสตร์และกิจกรรมทางวิชาการ สาขาข้อมูลข่าวสารและการสื่อสาร

  • 4 ส.ค.นี้ ทยอยจ่ายเงินเยียวยา 'ผู้ประกันตนม.33' 

วันนี้ ( 30 ก.ค.2564) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าว่ากระทรวงแรงงานได้เร่งรัดขยับเวลาการจ่ายเงินเยียวยาให้กับ ผู้ประกันตน ม.33 ไม่ให้เกินวันที่ 6 สิงหาคม โดยจะเริ่มทยอยจ่ายตั้งแต่วันที่ 4 สิงหาคมนี้

ที่ต้องทำเช่นนี้เพราะระบบการโอนผ่านพร้อมเพย์สามารถดำเนินการได้วันละ 1 ล้านบัญชีเท่านั้น

  • ผู้ประกันตนม.33 ได้รับสิทธิเยียวยา 2.87 ล้านคน

โดยผู้ประกันตน ม.33 ที่มีสิทธิได้รับเงินเยียวยามีจำนวน 2.87 ล้านคน จะต้องใช้เวลาถึง 3 วันจึงได้สามารถโอนได้ครบภายในกำหนดเวลาวันที่ 6 สิงหาคม ตามเจตนารมณ์ของนายกรัฐมนตรี และจะทยอยโอนครั้งต่อไปให้กับนายจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 ทุก ๆ วันศุกร์ จนถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2564