ผบ.ทร. สั่งทุกหน่วยตั้งจุดบริการช่วยประชาชนเดือดร้อนจาก 'โควิด-19'

ผบ.ทร. สั่งทุกหน่วยตั้งจุดบริการช่วยประชาชนเดือดร้อนจาก 'โควิด-19'

ผบ.ทร. ถก หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ สั่งตั้งจุดบริการประชาชน ทั้ง อาหาร -น้ำดื่ม -เจลแอลกอฮอล์- หน้ากากอนามัย - ตู้ปันสุข บรรเมาความเดือดร้อนโควิด-19

30  ก.ค. 2564 พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า วันนี้ กองทัพเรือ ได้จัดให้มีการประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ โดยมี พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม   ร่วมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC) 
       

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญคือ  ความก้าวหน้าในการดำเนินการภายหลังจากการจัดตั้งกองฝึกช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง  ของหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง   และการพัฒนาเทคโนโลยีพึ่งพาตนเองเพื่อการปรนนิบัติบำรุงเรือของ กองเรือยุทธการ         

ในส่วนของเรื่องสั่งการในที่ประชุมหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงและหน่วยเฉพาะกิจของกองทัพเรือในวันนี้  โฆษกกองทัพเรือ กล่าวว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้สั่งการหน่วยต่างๆในกองทัพเรือ จัดตั้งจุดบริการประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ  สำหรับให้บริการรับเรื่องร้องทุกข์จากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID - 19  บริการ อาหาร น้ำดื่ม เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย  ตู้ปันสุข  ตลอดจนประสานงานการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วย COVID - 19 และเรื่องที่เกี่ยวข้องอื่นๆ   

162763272732

รวมถึงให้หน่วยต่างๆของกองทัพเรือ จัดตั้งศูนย์ให้บริการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยโควิด - 19 กองทัพเรือ แบบ Call Center จำนวน 6 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล พื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด พื้นที่จังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ต พื้นที่จังหวัดสงขลา และพื้นที่จังหวัดนราธิวาส บริการตลอด 24 ชั่วโมง         

โฆษกกองทัพเรือกล่าวต่อไปว่า นอกจากนั้น ผู้บัญชาการทหารเรือยังได้สั่งการในที่ประชุม ให้ หน่วยต่างๆ ของกองทัพเรือ สนับสนุนสินค้าทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ในช่วงที่ผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดและมีราคาตกต่ำ  รวมถึงพิจารณาการนำ พืชพันธุ์สมุนไพรไทยที่ต่อต้านโรค COVID - 19    มาปลูกในพื้นที่ของหน่วย และขยายพันธุ์แจกจ่ายให้แก่กำลังพลและครอบครัวได้นำไปปลูก  รวมถึงชุมชนโดยรอบเพื่อช่วยเสริมการดูแลสุขภาพของกำลังพลให้ปลอดภัยจาก COVID -19 ตลอด  

โดยปัจจุบัน  ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงโยทะกา   กรมสวัสดิการทหารเรือ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก ได้ดำเนินการจัดหาพื้นที่เพาะปลูกฟ้าทะลายโจร และกระชายขาวไว้สำหรับเพาะปลูกในแปลง เพื่อใช้ทำเป็นยาต้านเชื้อ  COVID - 19 สำหรับรองรับการแพร่ระบาดในอนาคต ตลอดจนสนับสนุน การแพทย์และแจกจ่ายให้แก่กำลังพลกองทัพเรือรวมถึงประชาชนทั่วไป โดยคาดว่าจะเริ่มเพาะปลูก ได้ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564    ทั้งนี้ กรมสวัสดิการทหารเรือ  มีแผนงานในการร่วมมือกับ หน่วยงาน ต่างๆ อาทิ สภาการแพทย์  แผนไทย  กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน เพื่อปลูกพืชสมุนไพร ตามที่สภาการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ต้องการต่อไป