ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะดุด 'ฉุด' ความเชื่อมั่น

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) เอกชนประเมินภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์สะดุดกระทบความเชื่อมั่น ชี้รัฐบาลยังควบคุมสถานการณ์ได้ไม่ดีพอ ขณะที่ภาคอุตสาหกรรมเตรียม 3 แนวทางการป้องกันและรับมือการระบาดของโควิด-19 เร่งภาครัฐจัดสรรวัคซีนให้ภาคแรงงานโดยเร็ว


ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุ สถานการณ์การท่องเที่ยวในภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ล่าสุด ที่พบผู้ติดเชื้อโควิดรายใหม่ในสูงขึ้นโดยเฉพาะคนในประเทศ ล่าสุดผู้ว่าราชการภูเก็ตได้ยกระดับมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดโดยห้ามบุคคล-ผู้ขับขี่ยานพาหนะทุกประเภทเข้าภูเก็ตทั้งทางบก ทางน้ำและช่องทางภายในประเทศ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ยกระดับมาตรการการคัดกรองคนเดินทางในประเทศเข้าพื้นที่ภูเก็ตให้เข้มข้นขึ้น มีผลตั้งแต่วันที่ 3 - 16 สิงหาคม 2564 ภาคเอกชนมองว่าส่งผลกระทบทำให้ความเชื่อมั่นลดลง และสร้างความสับสนให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้ ซึ่งต้องยอมรับว่ารัฐบาลยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์การระบาดได้ดีพอ


เอกชนจี้รัฐขอวัคซีนฉีดแรงงาน-ชงตั้ง รพ.สนามในโรงงาน

นอกจากนี้ ส.อ.ท.ได้จัดเตรียมแนวทางการป้องกันและรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในภาคอุตสาหกรรม โดยได้ประชุมหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขวานนี้ และได้อนุมัติใน 3 มาตรการหลัก ได้แก่

การจัดอบรมวิธีการใช้ชุดตรวจโควิด antigen test kit แบบเร่งด่วนอย่างถูกต้อง โดยให้ตรวจอย่างน้อย 20% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด จัดอบรม
การควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในสถานประกอบการด้วยการทำ Bubble and seal โดยไม่ต้องปิดโรงงานสำหรับสถานประกอบการที่มีพนักงานตั้งแต่ 200 คนขึ้นไป

ส่วนสถานประกอบการที่มีพนักงานน้อยกว่า 200 คน แนะนำให้ใช้มาตรฐาน Thai Stop Covid ของกระทรวงอุดสาหกรรม และจัดตั้งโรงพยาบาลสนามในสถานประกอบการรูปแบบ Community Isolation รับรองโดยสาธารณสุขจังหวัดและดูแลโดยโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ซึ่งสถานประกอบการแต่ละแห่งจะต้องมี Heathy Leader อย่างน้อย 2 คน นอกจากนี้ ได้ขอให้ภาครัฐเร่งรัดในการจัดสรรวัคซีนให้กับภาคแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเร็วเนื่องจากที่ผ่านมายังฉีดไม่ได้ตามเป้า รวมถึงขอให้นำวัคซีนทางเลือกเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้น