ดีพร้อมหนุน 5 มาตรการด่วนช่วยธุรกิจ

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม ณัฐพล รังสิตพล ระบุ ผลสำรวจปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 พบว่าผู้ประกอบการยังมีปัญหาด้านการตลาดและการเข้าถึแหล่งทุน ดีพร้อมจึงได้กำหนดมาตรการในปีงบประมาณ 2564 ภายใต้แนวนโยบายโควิด 2.0 'พร้อมสู้-อยู่ได้-ไปรอด' ในระยะเร่งด่วน 60 วัน ผ่าน 5 มาตรการ ได้แก่ การจัดการโควิดในองค์กร การตลาดภายใต้โควิด เปลี่ยนค่าใช้จ่ายเป็นเงินทุน สร้างเครือข่ายพันธมิตร และ ปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อช่วยภาคธุรกิจ