โรงงานน้ำตาลประเมินอ้อยเข้าหีบ 90 ล้านตัน

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

ประธาน 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ปราโมทย์ วิทยาสุข ระบุ คาดการณ์ว่าปริมาณผลผลิตอ้อยในฤดูการผลิตหน้าปี 2564/65 จะอยู่ที่ประมาณ 90 ล้านตัน เนื่องจากชาวไร่อ้อยมีการขยายการเพาะปลูกอ้อยและบำรุงรักษาอ้อยเพิ่มขึ้น ขณะที่โรงงานน้ำตาลได้สนับสนุนช่วยเหลือชาวไร่ด้านเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ รวมทั้งการประกันราคาอ้อยปีหน้าที่ตันอ้อยละ 1,000 บาท ที่ค่าความหวาน 10 ซีซีเอส