ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.881 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.039 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.881 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.039 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันพฤหัสบดี (29 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.881 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.920 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.039 บาท/ดอลลาร์)

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินธปท.อัตราแลกเปลี่ยน