ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 61.00บาท/กก. สงขลา 60.75บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 61.00บาท/กก. สงขลา 60.75บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  

  • ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

    ชนิด  (บาท/กก.)         เดือนสิงหาคม 2564     เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน                กรุงเทพฯ   สงขลา       กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                             61.00     60.75        61.20     60.95

ชั้น 2                             60.40     60.15        60.60     60.35

ชั้น 3                             59.85     59.60        60.05     59.80

ชั้น 4                             59.55     59.30        59.75     59.50       

ชั้น 5                             59.10     58.85        59.30     59.05

ยางแท่ง

STR5L                         55.50     55.25         55.70    55.45

STR20                         54.60     54.35         54.80    54.55

น้ำยางข้น 60%              39.90     39.65         40.10    39.85

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162755272086