ผู้ส่งออกชี้ 'ข้าว' ราคาร่วงดันงบประกันรายได้พุ่ง

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) ผู้ส่งออกชี้ ’ข้าว’ ราคาร่วงดันงบประกันรายได้พุ่ง

นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ ระบุ ผลผลิตข้าวใหม่กำลังออกสู่ตลาด ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 3-4 เดือนเท่านั้น และมีความเป็นไปได้ที่ราคาข้าวจะลดลงกว่านี้ และเกิดช่องว่างระหว่างราคาประกันรายได้กับราคาตลาดจะห่างกันมากขึ้น ซึ่งจะเป็นภาระของรัฐบาลที่ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากมาชดเชยให้ชาวนา เพราะไม่สามารถปรับลดราคาประกันลงได้ 

จากการระบาดของโควิดที่ทำให้แรงงานกลับคืนถิ่น มากขึ้น แรงงานเหล่านี้ส่วนใหญ่จะทำนา ประกอบกับน้ำในปีนี้คาดว่าจะดี ไม่มีภัยแล้ง ดังนั้นผลผลิตข้าวนาปี 2564/65 จะเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ทั้งหมดนี้รัฐบาลต้องเตรียมรับมือ

ส่วนการผลักดันส่งออกในช่วงปลายปีอาจมีอุปสรรค จากผลผลิตอินเดียที่ จะออกสู่ตลาดพร้อมกัน และมีแนวโน้มผลผลิตจะมากขึ้น การแข่งขันในตลาดแอฟริกาจะรุนแรง เพราะอินเดียอยู่ใกล้กว่า ไทยจะเสียตลาดข้าวขาวและข้าวนึ่ง 

รวมทั้งเวียดนามที่มีท่าเรือ มีกองเรือเป็นของตนเอง เอื้อต่อการส่งออกได้ดีกว่าไทย ดังนั้นการส่งออกข้าวในปีนี้จะไม่ถึง 5 ล้านตัน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์รายงานการส่งออกข้าวมิ.ย. 2564 ปริมาณ 389,331 ตัน ขยายตัว 13.2% ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.) ปริมาณ 2,167,592 ตัน ลดลง 25.8%