ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.920 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 32.920 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราอ้างอิงค่าเงินบาทของธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (27 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.920 บาท/ดอลลาร์

เทียบกับอัตราอ้างอิงของสิ้นวันทำการวันศุกร์ (23 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 32.922 บาท/ดอลลาร์ (แข็งค่า 0.002 บาท/ดอลลาร์)

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินธปท.อัตราแลกเปลี่ยน