ลูกหนี้แบงก์รัฐแห่ร่วมพักหนี้เกือบ2แสนราย

ลูกหนี้แบงก์รัฐแห่ร่วมพักหนี้เกือบ2แสนราย

หลังจากรัฐบาลสั่งให้แบงก์รัฐออกมาตรการพักชำระหนี้แก่ลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอก 4 โดยแบงก์รัฐได้ออกมาตรการพักหนี้ระหว่าง 2-6 เดือน ล่าสุดมีลูกหนี้แห่ร่วมเข้ามาตรการแล้วเกือบ 2 แสนราย

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยว่า นับตั้งแต่ต้นปี 2564 ธนาคารได้เข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถาการณ์โควิด-19 แล้วผ่านมาตรการต่างๆ เช่น พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย ขยายระยะเวลาการชำระหนี้ รวมแล้วจำนวน 8 แสนราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 4 แสนล้านบาท


ทั้งนี้ ล่าสุดธนาคารได้ออกมาตรการพักหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยระยะ 2 เดือนหรือนับตั้งแต่ส.ค.-ก.ย. 2564 แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีที่ถูกประกาศปิดกิจการ ซึ่งรวมถึง เจ้าของกิจการและลูกจ้าง ขณะนี้ มีลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 1 หมื่นราย


นอกจากนี้ ธนาคารยังได้ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 6 เดือนหรือนับตั้งแต่ก.ค.-ธ.ค.2564 สำหรับลูกหนี้รายย่อยวงเงินมูลหนี้ไม่เกิน 2 แสนบาท ไม่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยเปิดให้ลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่เมื่อวานผ่าน MyMo มีลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 5 หมื่นราย

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยดังกล่าว ธนาคารมีกลุ่มเป้าหมายลูกหนี้จำนวนประมาณ 7 แสนราย มูลหนี้ประมาณ 5 หมื่นล้านบาท ในจำนวนนี้ จะแบ่งเป็นลูกหนี้ที่คาดว่า จะเข้ามาขอความช่วยเหลือในเดือนสิ้นเดือนนี้ประมาณ 3.5 แสนราย อีก 3.5 แสนรายเป็นเป้าหมายในเดือนถัดไป
สำหรับลูกหนี้กลุ่มครูนั้น ทางธนาคารได้จัดมหกรรมแก้หนี้ครู โดยให้ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวยื่นขอรับความช่วยเหลือตั้งแต่มิ.ย.ถึง สิ้นเดือนนี้ คาดว่า จะมีลูกหนี้ขอรับความช่วยเหลือประมาณ 2.3 หมื่นราย คิดเป็นมูลหนี้ประมาณ 2.2 หมื่นล้านบาท


นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์(ธอส.)กล่าวว่า ธอส. ได้ให้ความช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ผ่าน 2 มาตรการเร่งด่วนล่าสุด คือ ลูกค้าทั้งที่เป็นนายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการทั้งในและนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ต้องปิดกิจการจากมาตรการของทางการ ซึ่งจะได้รับความช่วยเหลือโดยการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3 เดือน คือ ส.ค.- ต.ค.2564 เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ 19 ก.ค.นี้


ล่าสุด ณ วันที่ 22 ก.ค.มีลูกค้าแจ้งขอเข้ามาตรการที่ 15 และ มาตรการที่ 16 รวมจำนวนรวมประมาณ 5 หมื่นบัญชี เป็นมูลหนี้ 5.13 หมื่นล้านบาท โดยแบ่งเป็นมาตรการที่ 15 จำนวน 4.77 หมื่นบัญชี มูลหนี้ 4.88 หมื่นล้านบาท และมาตรการที่ 16 จำนวน 2.25 พันบัญชี เป็นเงิน 2.48 พันล้านบาท ทำให้นับตั้งแต่ปี 2563 จนถึงปัจจุบัน ธอส. สามารถช่วยเหลือลูกค้าผ่าน 18 มาตรการ รวมเป็นจำนวนสูงสุดมากกว่า 9.25 แสนบัญชี เงินต้นคงเหลือ 7.96 แสนล้านบาท

นางสาวนารถนารี รัฐปัตย์ กรรมการผู้จัดการธนาคารเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(ธพว.)กล่าวว่า ขณะนี้ มีลูกหนี้ขอเข้ามาตรการพักชำระหนี้ล่าสุดของธนาคารจำนวน 1.86 พันราย มูลหนี้ 466 ล้านบาท ในจำนวนนี้มีประมาณ 2% ที่พิจารณาแล้วว่า ยังมีความสามารถในการชำระหนี้ได้ ทั้งนี้ เมื่อรวมตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบันมีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 2.71 หมื่นราย เป็นเงิน 4.2 หมื่นล้านบาท


สำหรับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)แหล่งข่าวเผยว่า มียอดลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ระลอก 4 ได้ลงทะเบียนเข้ามาตรการพักชำระหนี้ระหว่างก.ค.- ธ.ค.2564 แล้วจำนวน 6.59 หมื่นราย ส่วนยอดพักชำระหนี้จากโควิด-19 ระลอก 3 มีจำนวน 7.62 หมื่นราย วงเงิน 3.4 หมื่นล้านบาท สำหรับยอดพักชำระหนี้ทั้งระบบในปีบัญชี 2563/2564 หรือ เม.ย.2563 – 31 มี.ค. 2564 มีจำนวน 3.35 ล้านราย มูลหนี้ 1.12 ล้านล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้องการเงินพักหนี้แบงก์รัฐ