ทูตพาณิชย์ญี่ปุ่นจัด ‘Thai Fair’ โปรโมตสินค้า

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง)

อัครราชฑูต (ฝ่ายการพาณิชย์) สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว กิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ ระบุ สำนักงานฯได้ร่วมมือกับซุปเปอร์มาร์เก็ต Beisia ในภูมิภาคตะวันออกและตอนกลางของญี่ปุ่นจำนวน 115 สาขา จัดกิจกรรม Thai Fair เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายสินค้าไทย โดยมีสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตรแปรรูปที่มีการนำเข้ามาจำหน่ายเป็นการเฉพาะภายในช่วงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น มะม่วง กล้วย มังคุด ทุเรียน ถั่วแระ ข้าวโพดอ่อน ซึ่งมีส่วนช่วยเพิ่มรายได้และขยายตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรของไทย