ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 60.85บาท/กก. สงขลา 60.60บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 60.85บาท/กก. สงขลา 60.60บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2564

  •  ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

  ชนิด   (บาท/กก.)     เดือนสิงหาคม 2564   เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน         กรุงเทพฯ  สงขลา       กรุงเทพฯ  สงขลา

ชั้น 1                      60.85    60.60        61.05    60.80

ชั้น 2                      60.25    60.00        60.45    60.20

ชั้น 3                      59.70    59.45        59.90    59.65

ชั้น 4                      59.40    59.15        59.60    59.35

ชั้น 5                      58.95    58.70        59.15    58.90

ยางแท่ง

STR5L                  54.00    53.75        54.20    53.95

STR20                  54.40    54.15        54.60    54.35

น้ำยางข้น 60%       38.95    38.70        39.15    38.90

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162737889824