HMPRO ไตรมาส2/64กำไร 1.43 พันล้าน โต52% เหตุรายได้-กรอสมาร์จิ้นเพิ่ม

HMPRO ไตรมาส2/64กำไร 1.43 พันล้าน โต52% เหตุรายได้-กรอสมาร์จิ้นเพิ่ม

HMPRO ไตรมาส2/64กำไร 1.43 พันล้าน โต52% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 942.67 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้รวม-กำไรขั้นต้นเพิ่ม ส่งผลให้ 6เดือนแรกกำไร 2.79 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.20 พันล้าน

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ HMPRO แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส2ปี 2564 ว่า บริษัทมีกำไรสุทธิ 1,432.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น51.97% จากช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 942.67 ล้านบาท เนื่องจาก รายได้รวมเพิ่มขึ้น 17.89% อยู่ที่ 16,954.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,572.42 ล้านบาท

ขณะที่บริษัทมีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 4,065.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
778.03 ล้านบาท หรือ 23.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน 

สำหรับอัตรากำไรรขั้นต้นต่อยอดขายเพิ่มขึ้นจาก 23.78% ในปีก่อน มาอยู่ที่ 25.17% เป็นผลมาจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดซื้อสินค้าเช่นกัน


สำหรับทำให้ครึ่งปีแรก2564 มีกำไรสุทธิ 2,795.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26.52% จากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2,209.19 ล้านบาท เพราะรายได้เพิ่มขึ้น 10.37%เป็น 32,786.86 ล้านบาท จากช่วงเดียวกันปีก่อนอยู่ที่ 29,706.78 ล้านบาท

ขณะที่มีกำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและการให้บริการลูกค้า (Home Service) รวมจำนวน 7,938.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
912.05 ล้านบาท หรือ 12.98%

และอัตรากำไรขั้นต้นต่อยอดขายก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจาก 24.77% ในปีก่อนมาอยู่ที่ 25.44% เป็นผลจากการเพิ่มสัดส่วนการขายสินค้าของกลุ่มสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจัดซื้อสินค้าเช่นกัน