ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดจองฉีดวัคซีนผ่านมือถือ อายุ 18 ขึ้นไป เริ่ม 29 ก.ค.

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดจองฉีดวัคซีนผ่านมือถือ อายุ 18 ขึ้นไป เริ่ม 29 ก.ค.

ศูนย์ฉีดวัคซีนบางซื่อ เปิดจองฉีดวัคซีน เข็มแรก สำหรับผู้ทีมีอายุ 18 ขึ้นไป ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ เริ่ม 29 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 64 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เตรียมเปิดจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เข็มที่ 1 โดยลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านเครือข่ายโทรศัพท์มือถือเท่านั้น

สำหรับ 2 กลุ่ม

  • ประชาชนทั่วไปอายุตั้งแต่ 18 ปี วันละ 10,000 โดส
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง วันละ 10,000 โดส

ทั้งนี้ เริ่มเปิดจองและลงทะเบียน วันที่ 29 กรกฏาคม 2564 เวลา 09.00 น.โดยวิธีการจองผ่านจากเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ

ระยะเวลาการฉีดวัคซีน

  • วันที่ 1-31 สิงหาคม 2564

ทั้งนี้ สถานีกลางบางซื่อ จะฉีดวัคซีนครบ 1 ล้านโดส ให้แก่ประชาชน บุคลากรด่านหน้าภาคขนส่งและบุคลากรทางการศึกษา คนสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคความเสี่ยง หญิงตั้งครรภ์ และคนมีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ