ตลท.สั่ง SOLAR-TMI-UPA ติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลา WINMED

ตลท.สั่ง SOLAR-TMI-UPA ติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายเวลา WINMED

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง 3 หุ้น SOLAR-TMI-UPA พร้อมวอแรนต์ SST-W2 ติดแคชบาลานซ์ พร้อมขยายมาตรการกำกับซื้อขายระดับแรกกับ WINMED ส่วน NCL ขยายมาตรการระดับ 2 มีผล 27 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายระดับ 1 หรือให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ได้แก่ บมจ.โซลาร์ตรอน SOLAR ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญของ บมจ.ทรัพย์ศรีไทย ครั้งที่ 2 (SST-W2) บมจ.ธีระมงคล อุตสาหกรรม (TMI) และ บมจ.ยูไนเต็ด เพาเวอร์ ออฟ เอเชีย (UPA) มีผล 27 ก.ค.ถึง 3 ก.ย.2564

นอกจากนี้ ยังขยายระยะเวลาดำเนินการ บมจ.วินเนอร์ยี่ เมดิคอล (WINMED) มีผล 27 ก.ค.ถึง 13 ส.ค.

ส่วนระดับ 2 หรือห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และให้ซื้อขายด้วยบัญชีเงินสดนั้น ไม่มีหลักทรัพย์ประกาศใหม่ แต่ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการกับ บมจ.เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ (NCL) มีผล 27 ก.ค.ถึง 13 ส.ค.