อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.ค.64)

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (23 ก.ค.64)