'รายย่อย' ขายหุ้นไทยสวนตลาด 2.47 พันล้าน

'รายย่อย' ขายหุ้นไทยสวนตลาด 2.47 พันล้าน

"รายย่อย" ขายหุ้นสวนตลาด 2.47 พันล้าน ดันยอดสะสมของรายย่อยเดือนก.ค.ซื้อสุทธิต่อเนื่อง1.54 หมื่นล้าน และตั้งแต่ต้นปีซื้อสุทธิสะสม 1.25 แสนล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 22 ก.ค.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดซื้อสุทธิ 2,429.59 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 50.83 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 10.33 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ขายสุทธิ 2,470.09 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 22 ก.ค. กองทุน ขายสุทธิ 6,100.28 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ2,581.43 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 11,958.67 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 15,477.51 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 22 ก.ค. กองทุน ขายสุทธิ 49,316.14 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 9,130.25 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 88,220.85ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 125,982.62 ล้านบาท