ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 59.20บาท/กก. สงขลา 58.95บาท/กก.

ราคายางแผ่นรมควัน ชั้น 1 (ส.ค.) กรุงเทพฯ 59.20บาท/กก. สงขลา 58.95บาท/กก.

ราคายางพารา (การยางแห่งประเทศไทย) ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2564

  •   ราคายางประกาศเที่ยงวัน (F.O.B.)

     ชนิด   (บาท/กก.)          เดือนสิงหาคม 2564     เดือนกันยายน 2564

ยางแผ่นรมควัน                  กรุงเทพฯ    สงขลา      กรุงเทพฯ   สงขลา

ชั้น 1                                59.20      58.95      59.40    59.15

ชั้น 2                                58.60      58.35      58.80    58.55

ชั้น 3                                58.05      57.80      58.25    58.00

ชั้น 4                                57.75      57.50      57.95    57.70

ชั้น 5                                57.30      57.05      57.50    57.25

ยางแท่ง

STR5L                            51.00      50.75      51.20    50.95

STR20                            52.50      52.25      52.70    52.45

น้ำยางข้น 60%                 37.05      36.80      37.25    37.00

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

162694706362