ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0582 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0259 บาท/ยูโร)

ธปท.อัตราแลกเปลี่ยนกลาง 39.0582 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0259 บาท/ยูโร)

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ / อัตราถัวเฉลี่ยค่าเงินยูโรต่อบาท ณ สิ้นวันทำการวันพุธ (21 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0582 บาท/ยูโร 

เทียบกับ ณ สิ้นวันทำการวันอังคาร (20 ก.ค. 64) อยู่ที่ระดับ 39.0841 บาท/ยูโร (แข็งค่า 0.0259 บาท/ยูโร)