'ฝ่ายค้าน' จับตา รัฐบาลลักไก่แปรญัตติ 'งบสำนักนายกฯ'

'ฝ่ายค้าน' จับตา รัฐบาลลักไก่แปรญัตติ 'งบสำนักนายกฯ'

กมธ.งบ แนะจับตา รัฐบาลลักไก่เสนอแปรญัตติ 'งบสำนักนายกฯ'

ที่รัฐสภา นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะโฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 แถลงว่า การประชุมวันที่20 ก.ค.มีการพิจารณาหน่วยงานในสังกัดกรทรวงมหาดไทย 10 หน่วยงาน 2 กองทุน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 1 หน่วยงาน (เมืองพัทยา) หน่วยงานของรัฐสภา 3 หน่วยงาน 1 กองทุน รวมใช้เวลา 27 วัน รวม 240 ชั่วโมง หน่วยงานที่ผ่านการพิจารณารวม 19 กระทรวง 23 กองทุน 2 กลุ่มหน่วยงาน คิดเป็น 84.3% โดยในวันนี้จะเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 25 หน่วยงาน 2 กองทุน และงบกลาง 3 รายการ

ทั้งนี้ กมธ.จะงดประชุมในวันที่ 24-28 ก.ค. และจะเริ่มประชุมอีกครั้งวันที่ 29 ก.ค. มั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 ได้ตามกำหนดการ

อย่างไรก็ดีในส่วนกมธ.งบประมาณฯ ซีกฝ่ายค้าน จะมีการนัดประชุมในช่วงเย็นของวันนี้ เนื่องจากมีข่าวกระซิบมาว่า รัฐบาลจะมีการเสนอแปรญัตติงบประมาณบางอย่างของสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งยังไม่ทราบว่าจะเป็นการลักไก่ยามหลับหรือไม่