'วิริยะฯ-แสนสิริ' ใช้สิทธิเพิ่มทุน PP ซื้อหุ้น XPG 672.29 ล้านหุ้น

'วิริยะฯ-แสนสิริ' ใช้สิทธิเพิ่มทุน PP ซื้อหุ้น XPG 672.29 ล้านหุ้น

"วิริยะประกันภัย-แสนสิริ" ซื้อหุ้น XPG รวม 672.29 ล้านหุ้น หรือ ราคาเฉลี่ย 4.10 บาทต่อหุ้น โดยเป็นการใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่ขายแก่บุคคลในวงจำกัด

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า ก.ล.ต.ได้รับรายงานการได้มา หุ้นของ บริษัท เอ็กซ์สปริง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ XPG โดย วิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2564 จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 9.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 9.38% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ขณะที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มา คิดเป็น 14.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มา คิดเป็น 14.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่วนจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาของกลุ่มคิดเป็น 14.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้เป็นการทำธุรกรรมโดยใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทจำหน่ายให้บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ราคาเฉลี่ย 4.10 บาทต่อหุ้น จำนวน 268,918,000 หุ้น คิดเป็น 9.38% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และ จำนวน 403,379,000 หุ้น คิดเป็น 14.08% ตามลำดับ