'กองทุน-ต่างชาติ' พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 6.22 พันล้าน

'กองทุน-ต่างชาติ' พร้อมใจเทขายหุ้นไทย 6.22 พันล้าน

"กองทุน-ต่างชาติ" ยังขายหุ้นต่อเนื่อง 6.22 พันล้าน กดดันยอดสะสมของต่างชาติเดือนก.ค.ขายสุทธิต่อเนื่อง1 หมื่นล้าน ตั้งแต่ต้นปีขายสุทธิสะสม 8.69 หมื่นล้าน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุนวันที่ 20 ก.ค.2564 พบว่า สถาบันในประเทศ (กองทุน) มียอดขายสุทธิ5,410.89 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) ซื้อสุทธิ 1,062.54ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ811.83 ล้านบาท และนักลงทุนทั่วไปในประเทศ (รายย่อย) ซื้อสุทธิ 5,160.17 ล้านบาท

ทั้งนี้ ส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 20 ก.ค. กองทุน ขายสุทธิ 8,524.40 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 2,671.36 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 10,687.24 ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 16,540.29 ล้านบาท

โดยส่งผลให้มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 ม.ค. - 20 ก.ค. กองทุน ขายสุทธิ 49,316.14 ล้านบาท โบรกเกอร์ ซื้อสุทธิ 9,220.17ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ขายสุทธิ 86,949.43ล้านบาท และรายย่อย ซื้อสุทธิ 127,045.40  ล้านบาท