'KTC' ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ 'พักชำระหนี้' ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.

'KTC' ให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ 'พักชำระหนี้' ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.

เคทีซีเพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ 2 รอบบัญชี แบ่งเบาภาระสมาชิกที่รับผลกระทบตรงจากโควิด-19 ลูกค้าแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ส.ค.64

นายระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร "เคทีซี" หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ของไวรัสโควิด-19 ระลอก 3 ที่แพร่กระจายในชุมชนและกลุ่มครอบครัวเป็นวงกว้าง ทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนสูงขึ้น บริษัทฯ จึงได้เพิ่มมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยฯ เป็นระยะเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด เพื่อแบ่งเบาภาระสมาชิกเคทีซีทุกผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

ซึ่งอาศัยหรือทำงานในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือนอกเขตพื้นที่ควบคุมที่ต้องปิดกิจการตามประกาศของศบค. โดยสมาชิกสามารถแจ้งความประสงค์ได้ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ค.2564 ถึงวันที่ 15 ส.ค.ด้วยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว หากคนไทยร่วมมือร่วมใจกันทุกภาคส่วน

ในการนี้เคทีซียังได้ขยายเวลาการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด-19 ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. โดยเปลี่ยนประเภทหนี้บัตรเครดิตเป็นสินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ย 12% ต่อปี นาน 48 เดือน และผ่อนผันการชำระหนี้บัตรกดเงินสดเป็นหนี้เงินกู้สินเชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ยฯ 22% ต่อปีนาน 48 เดือน

รวมทั้งลดค่างวด 30% และอัตราดอกเบี้ยฯ ไม่เกิน 22% ต่อปี เป็นเวลา 6 รอบบัญชีหรืองวด สำหรับสมาชิกสินเชื่อส่วนบุคคล "เคทีซี แคช" และสินเชื่อทะเบียนรถ "เคทีซี พี่เบิ้ม" โดยข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. มีกลุ่มลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือกับเคทีซีรวม 21,564 บัญชี ด้วยยอดหนี้คงค้างชำระที่ 1,545 ล้านบาท

นอกจากนี้ยังได้ปรับลดอัตราผ่อนชำระคืนขั้นต่ำของบัตรเครดิตเคทีซีจากเดิม 10% เหลือ 5% สำหรับบัญชีที่มีการสรุปรอบบัญชีตั้งแต่ 26 มี.ค.2563 – 31 ธ.ค.2564 อัตรา 8% สำหรับปี 2565 และอัตรา 10% สำหรับปี 2566 เป็นต้นไป

ส่วนลูกหนี้สินเชื่อบุคคล "เคทีซี พราว" ปัจจุบันได้รับอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ 3% ของยอดเงินคงค้างทั้งสิ้น ซึ่งอยู่ในแนวทางการให้ความช่วยเหลืออยู่แล้ว ทั้งนี้ สมาชิกสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://www.ktc.co.th/about/news/measure

"ที่ผ่านมาบริษัทฯ ยังได้ปรับลดเพดานดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตามอัตราที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค.2563 เป็นต้นมา โดยที่สมาชิกไม่ต้องแจ้งความประสงค์ ได้แก่ บัตรเครดิตเคทีซีทุกประเภท อัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินเท่ากับ 16% ต่อปี บัตรกดเงินสด เคทีซี พราว สินเชื่ออเนกประสงค์ เคทีซี แคช อัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 25% ต่อปี และสินเชื่อทะเบียนรถ เคทีซี พี่เบิ้ม อัตราดอกเบี้ยรวมอัตราค่าธรรรมเนียมการใช้วงเงินสูงสุดเท่ากับ 24% ต่อปี"